ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และคุณลักษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียนของนักเรียนโรงเรียนวัดควนเมา
ชื่ออาจารย์ : ดร.อรทัย เกิดภิบาล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 18 เม.ย. 2562,12:28  อ่าน 124 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทคัดย่อ
ชื่ออาจารย์ : ดร.อรทัย เกิดภิบาล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 21 พ.ย. 2561,15:15  อ่าน 150 ครั้ง
รายละเอียด..