ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางกนกวรรณ เอ็มเอ็ม
ครู คศ.1

นางสาวเกษร จินาวงศ์
ครูผู้ช่วย

นางกานติมา สังข์โชติ
ครูอัตราจ้าง