ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางกานติมา สังข์โชติ
ครูอัตราจ้าง

นางกนกวรรณ เอ็มเอ็ม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2