ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดควนเมา (อ่าน 470) 27 ส.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ครูอัตราจ้าง วิชาคอมพิวเตอร์ (อ่าน 424) 23 ส.ค. 62
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง ตำแหน่ง ครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ (อ่าน 157) 19 ส.ค. 62
ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 229) 05 เม.ย. 62
ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ชั้นอนุบาล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 256 (อ่าน 249) 22 ก.พ. 62
รายการอาหาร (อ่าน 322) 17 พ.ย. 61
ใบส่งของอาหารกลางวัน (อ่าน 327) 17 พ.ย. 61
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานและแบบฟอร์มประเมินตนเอง (อ่าน 380) 14 ต.ค. 61
ข้อมูลทำแผนงบประมาณ พ.ศ. 2562 (อ่าน 364) 14 ต.ค. 61
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา (อ่าน 368) 25 มิ.ย. 61
กำหนดนโยบายโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพปีการศึกษา 2561 (อ่าน 370) 04 มิ.ย. 61
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย (อ่าน 304) 22 พ.ค. 61
ค่าเป้าหมายและตัวบ่งชี้การศึกษาปฐมวัย (อ่าน 302) 22 พ.ค. 61
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 386) 22 พ.ค. 61
ค่าเป้าหมายการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 330) 22 พ.ค. 61
สรุปผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในปีการศึกษา 2560 (อ่าน 375) 17 พ.ค. 61
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วนและการบวก การลบ การคูณ การหาร (อ่าน 562) 03 เม.ย. 61
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วนและการบวก การลบ การคูณ การหาร (อ่าน 421) 03 เม.ย. 61
ประกาศผลสอบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 387) 31 มี.ค. 61
ขอแสดงความยินดีกับ นายนพพร ส่องแก้ว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดควนเมา สอบแข่งขันได้ (อ่าน 383) 23 มี.ค. 61
กำหนดการกิจกรรมประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 380) 17 มี.ค. 61
ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 419) 12 มี.ค. 61
ใบสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 402) 12 มี.ค. 61
ประกาศ รับสมัครนักศึกษาฝึกสอน (อ่าน 563) 28 ก.พ. 61
ประกาศใช้มาตรฐานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 463) 06 พ.ย. 60