ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
11 ก.ค.2557 ค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้ม เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน PEER Center รุ่นที่ 1

ค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้ม ประจำปีการศึกษา 2557

โครงการส่งเสริมการสอนภาษาอังกฤษ 

โดย ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา

(PEER Center) เครือข่ายรัษฎา

Primary Education English Resource Center of Ratsada school network

โพสเมื่อ : 11 ก.ค. 2557,05:47   อ่าน 2849 ครั้ง